Bęben Los Angeles

Czym jest bęben Los Angeles i do czego się go stosuje?

Określenie przeznaczenia wytwarzanego betonu jest bardzo ważne. Biorąc to pod uwagę można wybrać kruszywo do wytworzenia mieszanki betonowej, które ma konkretne właściwości. Sprawi to, że gotowy już beton będzie nadawał się do przeznaczonego celu i spełni wszystkie wymagania. Na jego trwałość bezpośrednio wpływa kruszywo. Jednak spełnione muszą zostać również odpowiednie normy, które służą za punkt odniesienia.

Właściwości kruszyw

Dobór kruszywa o określonych cechach związany jest z warunkami środowiska, które mają znaczenie w momencie konstrukcji i użytku obiektu. Biorąc pod uwagę betony charakteryzujące się wysoką wytrzymałością, będzie to odporność na rozdrabnianie, ścieranie, ale również polerowanie. Wyjątkową sytuacją jest używanie kruszywa mrozoodpornego w celu otrzymania betonu, który jest odporny na ostre procesy zamarzania oraz rozmrażania, ze względu na pogodę i czynniki atmosferyczne panujące zimą. Pamiętając o sposobach wykorzystywanych do utrzymania dróg podczas tej pory roku, kruszywo w betonie nawierzchniowym musi być odporne również w kontakcie z solą.

Młyn Los Angeles 1

Zastosowanie betonów Los Angeles

Niektóre betony, takie jak drogowe czy mostowe, są narażone na duże obciążenia mechaniczne. W ich przypadku powinno się stosować kruszywo, które jest wysoko odporne na rozdrabnianie, ma więc niski współczynnik Los Angeles (LA). Odporność ta określana jest dzięki pomiarowi rozdrobnienia kruszywa, co uzyskuje się obtaczając je w bębnie razem z kulami wykonanymi ze stali. Bębna Los Angeles używa się więc do badania odporności kruszywa. Jest to jedno z głównych kryteriów, które decyduje o możliwości dopuszczenia tworzywa do wykorzystywania w betonie w budownictwie komunikacyjnym zgodnie z Ogólną Specyfikacją Techniczną. Sprzęt ten posiada stalową obudowę, która izoluje dźwięk, osłonę i panel do sterowania. Odtwarza warunki pracy materiału w nawierzchni i ocenia odporność na ścieranie.

Leave A Comment