Urządzenia do mielenia katalizatorów

Mielenie katalizatorów stanowi kluczowy etap ich recyklingu. Proces ten jest nie tylko korzystny dla środowiska, ale również pozwala na odzyskanie cennych i trudno dostępnych surowców. Nasza różnorodna oferta, obejmująca młynki wibracyjne, młyny kulowe oraz kruszarki młotkowe, pozwala na efektywne przekształcenie monolitu ceramicznego w jednolity proszek.

Zastosowanie młynów kulowych

Młyny kulowe

Głównym zastosowaniem młynów kulowych jest mielenie katalizatorów samochodowych podlegających recyklingowi. Proces ten pozwala na uzyskanie bardzo drobnego proszku, który umożliwia ponowne wykorzystanie metali szlachetnych.

Sposób działania młynów kulowych

Młyny kulowe posiadają kule o różnych średnicach, które odpowiadają za proces mielenia katalizatorów. Kule wykonane są z twardych i bardzo wytrzymałych materiałów, dzięki czemu umożliwiają one mielenie ceramiki, metalu czy innych wyjątkowo trwałych materiałów. Podczas obrotu bębna, dzięki sile odśrodkowej, kulki wraz z mielonym materiałem podnoszą się, a następnie opadają, powodując rozdrobnienie materiału. Docelowa wielkość rozdrobnionego materiału zależna jest od czasu i prędkości mielenia, a także wielkości mielonego materiału oraz rodzaju użytego młyna kulkowego.

Zastosowanie młynków wibracyjnych 

Młynek wibracyjny MW-200

Laboratoryjny młynek wibracyjny typu MW-200 służy do mielenia materiałów suchych, kruchych, a także średnio oraz bardzo twardych (do 9 stopni według skali Mohsa). W zależności od indywidualnych wymagań naszych Klientów tworzymy komory mielące wykonane z różnych materiałów – m.in. ze stali nierdzewnej, stali hartowanej, stali węglikowej, korundu lub cyrkonu – oraz o różnych pojemnościach.

Końcowe uziarnienie produktu mielenia zależy od kilku czynników, w tym od:

Podstawowe dane techniczno-ruchowe:

Zastosowanie kruszarek młotkowych 

Kruszarka młotkowa

Kruszarki młotkowe służą do rozdrabniania wszelkich materiałów twardych i średnio twardych, ale kruchych i suchych, zarówno pochodzenia naturalnego, jak również wytworzonych sztucznie. Osiągają wysoką wydajność przy niewielkich gabarytach, dlatego też szczególnie dobrze radzą sobie w liniach recyklingu katalizatorów, jak również wszelkiego rodzaju liniach pilotażowych.

Dostępne modele kruszarki młotkowej:

Zakres działania

Recykling katalizatorów

Recykling katalizatorów to proces skomplikowany ze względu na złożoną strukturę tego typu urządzeń. Zewnętrzną warstwę katalizatora stanowi blacha o wysokiej odporności na korozję. W środku znajduje się natomiast rdzeń, którego elementy pokryte są odpowiednimi pierwiastkami i metalami. W zależności od wykorzystanych w procesie produkcji surowców chemicznych, na rynku dostępne są różnorodne rodzaje katalizatorów. Jednym z nich są katalizatory ceramiczne, cechujące się wolnym nagrzewaniem oraz odpornością na wysokie temperatury. Do ich budowy wykorzystuje się najczęściej platynę lub pallad.

W procesie recyklingu katalizatory zostają pozbawione się części zewnętrznej. Rdzenie są natomiast sortowane ze względu na swoją zawartość. Następnie przeprowadza się proces mielenia, który rozdrabnia wkład katalizatorów. Uzyskany w ten sposób materiał jest dokładnie badany chemicznie, po czym zostaje przetransportowany do specjalistycznych firm z branży metalurgiczno-hutniczej.

Zakres działania

Po co nam recykling katalizatorów?

W wyniku intensywnego procesu wydobycia, zasoby metali z grupy platynowców (PGM), takie jak platyna, rod i pallad, ulegają globalnemu wyczerpaniu. Ograniczona ilość źródeł naturalnych, w których metale te występują, stwarza potrzebę poszukiwania alternatywnych metod ich pozyskiwania. Recykling katalizatorów stanowi doskonałe, a jednocześnie ekonomicznie opłacalne, źródło metali szlachetnych z grupy PGM.

Recykling katalizatorów nie tylko wspiera zrównoważone pozyskiwanie PGM, lecz także wykazuje się znacznie niższymi kosztami w porównaniu z tradycyjnym wydobyciem tych metali.

Proces ten nie tylko minimalizuje negatywny wpływ odpadów produkcyjnych na środowisko, ale również przyczynia się do efektywnego odzyskiwania cennych surowców, zachęcając do bardziej zrównoważonego podejścia w gospodarce surowcami. W dobie rosnącej świadomości ekologicznej recykling katalizatorów stanowi kluczowy element globalnych wysiłków na rzecz zrównoważonego gospodarowania zasobami.

Zapraszamy do kontaktu

Nasza firma specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości urządzeń laboratoryjnych, w tym również maszyn niezbędnych w procesie recyklingu katalizatorów. Oferujemy także kompleksowy serwis maszyn, zapewniając pełne wsparcie techniczne na każdym etapie ich użytkowania.

Czekamy na Państwa zapytania dotyczące naszych produktów i usług. Zadzwoń!