Urządzenia do mielenia katalizatorów

Mielenie katalizatorów to niezwykle ważny etap ich recyklingu, który nie tylko jest bardzo korzystny dla środowiska, ale równie pozwala na odzyskanie cennych surowców. Oferowane przez nas młynki do katalizatorów pozwalają na zmielenie monolitu ceramicznego do jednolitego proszku. Aktualnie oferujemy produkowane przez naszą firmę młynki wibracyjne oraz młyny kulkowe.

Zastosowanie młynów kulowych

Młyny kulowe

Główne zastosowanie dla młynów kulowych jest mielenie katalizatorów samochodowych podlegających recyklingowi. Proces ten pozwala na uzyskanie bardzo drobnego proszku w celu odzyskania i ponownego wykorzystania metali szlachetnych.

Sposób działania młynów kulowych

Młyny kulowe, które niezbędne są do mielenia katalizatorów mają kule o różnych średnicach, które odpowiadają za proces mielenia. Kule wykonane są z twardych i bardzo wytrzymałych materiałów, dzięki czemu umożliwiają one mielenie ceramiki, metalu, czy innych wyjątkowo trwałych materiałów. Podczas obrotu bębna, dzięki sile odśrodkowej kulki wraz z mielonym materiałem podnoszą się, a następnie opadają, powodując rozdrobnienie materiału. Docelowa wielkość rozdrobnionego materiału zależna jest od czasu i prędkości mielenia, wielkości mielonego materiału oraz rodzaju użytego młyna kulkowego.

Zastosowanie młynków wibracyjnych 

Młynek wibracyjny MW-200

Laboratoryjny młynek wibracyjny typu MW-200 służy do mielenia materiałów suchych, kruchych, średnio i bardzo twardych ( do 9 stopni wg Mohs’a) W zależności od indywidualnych wymagań, komory mielące mogą być wykonane z różnych materiałów, np. ze stali nierdzewnej, stali hartowanej, stali węglikowej, korundowe, cyrkonowe (różne pojemności).

Końcowe uziarnienie produktu mielenia zależy od kilku czynników, a głównie od:

Podstawowe dane techniczno-ruchowe:

Zastosowanie kruszarek młotkowych 

Kruszarka młotkowa

Kruszarki młotkowe służą do rozdrabniania wszelkich materiałów twardych i średnio twardych ale kruchych i suchych, zarówno pochodzenia naturalnego, jak też wytworzonych sztucznie. Szczególnie dobrze radzą sobie w liniach recyklingu np. katalizatorów, jak też różnych liniach pilotażowych – osiągają wysoką wydajność przy niewielkich gabarytach.

Istnieją 3 modele kruszarki młotkowej:

Zakres działania

Recykling katalizatorów

Katalizatory z pozoru wyglądają prosto, jednak ich budowa jest bardziej skomplikowana. Zewnętrzna warstwa to blacha o wysokiej odporności na korozje. W środku katalizator znajduje się rdzeń, którego elementy pokryte są odpowiednimi pierwiastkami i metalami. W zależności od rodzaju katalizatora zawiera on różne metale:

Recykling katalizatorów polega na pozbawieniu ich części zewnętrznej i posortowaniu rdzeni zgodnie z ich zawartością. Następnie wykonuje się proces, który ma rozdrobnić wkład, a więc mielenie katalizatorów. Uzyskane rozdrobniony materiał jest badany pod względem chemicznym i transportowany do odpowiednich firm z branży metalurgiczno – hutniczej.

Zakres działania

Po co nam recykling katalizatorów?

Metale z grupy platynowców (ang. Platinum Group Metals, w skrócie PGM), czyli między innymi: platyna, rod i pallad w światowych zasobach uległy znacznemu wyczerpaniu, na skutek ich dużego wydobycia. Ponieważ naturalne źródła są stosunkowo niewielkie, należy szukać alternatywnych źródeł pozyskiwania tych metali. Tu właśnie wkracza recykling katalizatorów, który jest doskonałym (i na przemysłową skalę bardzo dochodowym) źródłem pozyskania metali szlachetnych z grupy PGM. Dodatkowo warto zauważyć, że recykling katalizatorów jest zdecydowanie tańszy od wydobycia tych metali.