Sita laboratoryjne

Zakres działania

Sita analityczne

Okrągłe analityczne sita laboratoryjne w obręczach nierdzewnych, o oczkach kwadratowych, z pokładami sitowymi wykonanymi z:

Wielkość oczek sit o średnicy 100m

Lp.

Wymiar oczek [um]

1.

20

2.

25

3.

32

4.

36

5.

40

6.

45

7.

50

8.

56

9.

60

10.

63

11.

71

12.

75

13.

80

14.

90

15.

100

16.

125

17.

140

18.

150

19.

160

20.

180

21.

200

22.

212

23.

224

24.

250

25.

280

26.

300

27.

315

28.

35

29.

400

30.

425

31.

450

32.

500

33.

560

34.

600

35.

630

36.

710

37.

800

38.

850

39.

900

40.

1,00

41.

1,18

42.

1,25

43.

1,40

44.

1,50

45.

1,60

46.

1,80

47.

2,00

48.

2,24

49.

2,36

50.

2,50

51.

2,80

52.

3,15

53.

3,35

54.

3,55

55.

4,50

56.

4,75

Wielkość oczek sit o średnicy 200m

Lp.

Wymiar oczek [um]

1.

20

2.

25

3.

32

4.

36

5.

40

6.

45

7.

50

8.

56

9.

60

10.

63

11.

71

12.

75

13.

80

14.

90

15.

100

16.

125

17.

140

18.

150

19.

160

20.

180

21.

200

22.

212

23.

224

24.

250

25.

280

26.

300

27.

315

28.

35

29.

400

30.

425

31.

450

32.

500

33.

560

34.

600

35.

630

36.

710

37.

800

38.

850

39.

900

40.

1,00

41.

1,18

42.

1,25

43.

1,40

44.

1,50

45.

1,60

46.

1,80

47.

2,00

48.

2,24

49.

2,36

50.

2,50

51.

2,80

52.

3,15

53.

3,35

54.

3,55

55.

4,50

56.

4,75

57.

4,50

58.

4,75

59.

5,0

60.

5,6

61.

6,3

62.

7,1

63.

8,0

64.

8,5

65.

9,0

66.

10,0

67.

11,2

68.

12,5

69.

12,8

70.

14,0

71.

15,0

72.

16,0

73.

19,0

74.

20,0

75.

21,0

76.

22,4

77.

25,0

78.

31,5

Wielkość oczek sit o średnicy 300m

Lp.

Wymiar oczek [um]

1.

20

2.

25

3.

32

4.

36

5.

40

6.

45

7.

50

8.

56

9.

60

10.

63

11.

71

12.

75

13.

80

14.

90

15.

100

16.

125

17.

140

18.

150

19.

160

20.

180

21.

200

22.

212

23.

224

24.

250

25.

280

26.

300

27.

315

28.

35

29.

400

30.

425

31.

450

32.

500

33.

560

34.

600

35.

630

36.

710

37.

800

38.

850

39.

900

40.

1,00

41.

1,18

42.

1,25

43.

1,40

44.

1,50

45.

1,60

46.

1,80

47.

2,00

48.

2,24

49.

2,36

50.

2,50

51.

2,80

52.

3,15

53.

3,35

54.

3,55

55.

4,50

56.

4,75

57.

4,50

58.

4,75

59.

5,0

60.

5,6

61.

6,3

62.

7,1

63.

8,0

64.

8,5

65.

9,0

66.

10,0

67.

11,2

68.

12,5

69.

12,8

70.

14,0

71.

16,0

72.

20,0

73.

22,4

74.

22,4

75.

25,0

76.

31,0

77.

45,0

78.

50,0

79.

63,0

Wielkość oczek sit o średnicy 400mm

Lp.

Wymiar oczek [um]

1.

0,050

2.

0,056

3.

0,060

4.

0,063

5.

0,071

6.

0,075

7.

0,080

8.

0,090

9.

0,100

10.

0,125

11.

0,140

12.

0,150

13.

0,160

14.

0,180

15.

0,200

16.

0,212

17.

0,224

18.

0,250

19.

0,280

20.

0,300

21.

0,315

22.

0,355

23.

0,400

24.

0,425

25.

0,450

26.

0,500

27.

0,560

28.

0,600

29.

0,630

30.

0,710

31.

0,800

32.

0,850

33.

0,900

34.

1,0

35.

1,18

36.

1,25

37.

1,40

38.

1,50

39.

1,60

40.

1,80

41.

2,00

42.

2,24

43.

2,36

44.

2,50

45.

2,80

46.

3,00

47.

3,15

48.

3,535

49.

3,55

50.

3,55

51.

4,5

52.

4,75

53.

3,15

54.

5,6

55.

6,3

56.

7,1

57.

8,0

58.

8,5

59.

9,0

60.

10,0

61.

11,2

62.

12,5

63.

14,0

64.

16,0

65.

20,0

66.

22,4

67.

25,0

68.

31,5

69.

40,0

70.

45,0

71.

50,0

72.

56,0

73.

63,0

74.

71,0

75.

80,0

76.

90,0

77.

100

78.

125

Rodzaje sit

Specjalne sita laboratoryjne do zbóż

Okrągłe analityczne sita laboratoryjne w obręczach nierdzewnych o wymiarach 200x50mm, z pokładami wykonanymi z nierdzewnych płyt perforowanych mechanicznie lub wycinanych laserowo.

Sita wyposażone są w Deklaracje Zgodności z odpowiednimi normami.

Oczka wydłużone (wg PN-EN 5223)

Lp.

Wymiar oczek [mm]

1.

1,0 x 20

2.

1,4 x 20

3.

1,5 x 20

4.

1,6 x 20

5.

1,7 x 20

6.

1,8 x 20

7.

1,9 x 20

8.

2,0 x 20

9.

2,2 x 20

10.

2,5 x 20

11.

2,8 x 20

12.

3,55 x 20

13.

4,0 x 20

14.

4,5 x 20

15.

4,75 x 20

16.

5,0 x 20

17.

1,8 x 25

18.

2,0 x 25

19.

2,2 x 25

20.

2,5 x 25

21.

2,8 x 25

22.

3,55 x 25

23.

4,0 x 25

24.

5,0 x 30

25.

5,6 x 30

Oczka okrągłe (wg PN-ISO 3310-2:2000)

Lp.

Wymiar oczek [mm]

1.

O 0,5

2.

O 0,6

3.

O 0,8

4.

O 1,0

5.

O 1,25

6.

O 1,5

7.

O 1,6

8.

O 1,8

9.

O 2,0

10.

O 2,2

11.

O 2,4

12.

O 2,5

13.

O 2,8

14.

O 3,0

15.

O 3,2

16.

O 3,5

17.

O 4,0

18.

O 4,5

19.

O 5,0

20.

O 6,0

21.

O 8,0

Rodzaje sit

Sita prętowe

Certyfikowane sita prętowe w pełni zgodne z PN-EN 933-3:2012, służące do oznaczania kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości. Sita montowane są w ramki wykonane ze sklejki wodoodpornej lub w obudowach aluminiowych lub nierdzewnych o wymiarach 290x290x75mm. Składają się z ułożonych równolegle cylindrycznych prętów nierdzewnych, przy zachowaniu wymaganych tolerancji zarówno dla szerokości szczelin, jak też średnic prętów.

Lp.

Szerokość szczeliny [mm]

1.

50   +/- 0,3

2.

40 +/- 0,3

3.

31,5 +/- 0,3

4.

25 +/- 0,2

5.

20 +/- 0,2

6.

16 +/- 0,2

7.

12,5 +/- 0,2

8.

10 +/- 0,1

9.

8 +/- 0,1

10.

7,2 +/- 0,1

11.

6,3 +/- 0,1

12.

5 +/- 0,1

13.

4 +/- 0,1

14.

3,15 +/- 0,1

15.

2,5 +/- 0,1

16.

Zbiornik dolny (INOX)

17.

Pokrywa sita (INOX)